پیام رسان تلگرام از محبوبیت خاصی بین ایرانی ها برخوردار است و تعداد زیادی از هموطنان ما در روز از این نرم افزار پیام رسان جهت  رد و بدل کردن امور مختلف خود بهره می برند.

در این پیام رسان علاوه بر ارسال پیام های متنی  قابلیت های دیگری دارد که می توان به ارسال پیام های صوتی ،تصویری و .. اشاره کرد.

یکی از خلاءهایی که در تلگرام برای کاربران ایرانی احساس می شد  نبود زبان فارسی در این اپلیکیشن بود. به تازگی  اعلانی  از سوی سازندگان تلگرام برای کاربران ارسال شد که به کاربران امکان انتخاب زبان فارسی را به عنوان زبان رسمی اپلیکیشن می دهد.

انتخاب زبان فارسی در تلگرام فعال شد! , فعال, فارسی, زبان, تلگرام, انتخاب


انتخاب زبان فارسی در تلگرام فعال شد! , فعال, فارسی, زبان, تلگرام, انتخاب

 

انتخاب زبان فارسی تلگرام