خانه / بایگانی برچسب: توافق نمایندگان کارگران با وزارت کار برای تعیین دستمزد ۹۷/ کارگران پیشنهاد ۱۹درصدی را می‌پذیرند؟

بایگانی برچسب: توافق نمایندگان کارگران با وزارت کار برای تعیین دستمزد ۹۷/ کارگران پیشنهاد ۱۹درصدی را می‌پذیرند؟

سال ۹۶ چگونه بر کارگران گذشت؟

سال ۹۶ چگونه بر کارگران گذشت؟ , توافق نمایندگان کارگران با وزارت کار برای تعیین دستمزد ۹۷/ کارگران پیشنهاد ۱۹درصدی را می‌پذیرند؟ , افزایش ۱۹درصدی حداقل دستمزد کارگران منوط به رضایت کارگران , مصوبه ای که کام کارگران را تلخ کرد , میزان افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۷ , …

ادامه نوشته »

بالاخره نمایندگان کارگری و کارفرمایی برای دستمزد ۹۷ به توافق رسیدند

بالاخره نمایندگان کارگری و کارفرمایی برای دستمزد ۹۷ به توافق رسیدند , توافق نمایندگان کارگران با وزارت کار برای تعیین دستمزد ۹۷/ کارگران پیشنهاد ۱۹درصدی را می‌پذیرند؟ , نمایندگان کارگران به وزارت کار فراخوانده شدند/ادامه سریال دستمزد ۹۷ , توافق اولیه درباره دستمزد کارگران , جلسه نهایی شورای عالی کار …

ادامه نوشته »

نمایندگان کارگران به وزارت کار فراخوانده شدند/ادامه سریال دستمزد ۹۷

نمایندگان کارگران به وزارت کار فراخوانده شدند/ادامه سریال دستمزد ۹۷ , توافق نمایندگان کارگران با وزارت کار برای تعیین دستمزد ۹۷/ کارگران پیشنهاد ۱۹درصدی را می‌پذیرند؟ , چانه زنی دستمزد ۹۷ همچنان ادامه دارد/ اختلاف نظر بین کارگران و کارفرمایان زیاد است , تعیین مزد ۹۷ کارگران در ایستگاه آخر/ …

ادامه نوشته »

افزایش ۱۹درصدی حداقل دستمزد کارگران منوط به رضایت کارگران

افزایش ۱۹درصدی حداقل دستمزد کارگران منوط به رضایت کارگران , توافق نمایندگان کارگران با وزارت کار برای تعیین دستمزد ۹۷/ کارگران پیشنهاد ۱۹درصدی را می‌پذیرند؟ , احتمال افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد ۹۷ , احتمال افزایش ۱۸۵ هزار تومانی دستمزد حداقل بگیران در سال ۹۷ , سناریوهای افزایش دستمزد ۹۷ …

ادامه نوشته »